Üsküdar sahilinde kaçak bina yıkıldı

İSTANBUL (İGFA) – İBB, Üsküdar meydanı ve yakın çevresi revizyon projesi içinde kalan kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Salacak sahilini işgal eden 11 kaçak kafe restorandan 8’inin yıkımını daha önce yapan İBB, son olarak bu sabaha karşı Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi 421 ada 40 parselde bulunan kafe restuarantın yıkımını gerçekleştirdi.

İBB YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

İBB, birinci derecede doğal SİT alanı olan Salacak ve Şemsipaşa Doğal Sit alanı içinde kalan, SiT şartlarına aykırı olarak inşa edilen kaçak işletmeyle ilgili imar mevzuatından gelen yasal yükümlülüklerini yerine getirdi. Korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen Şemsipaşa Camii, su sarnıcı ve Roma döneminden kalma hamam yapısına komşu olan işletmenin yer aldığı parselle ilgili, tapu kaydında ‘korunması gerekli kültür varlığı’ şerhi olmasına rağmen gereken yapılmadı. Kaçak işletmeye göz yumuldu. Bölge Koruma Kurullarından izin alınmadan mevzuata aykırı olarak inşaat gerçekleştirildi. Kıyı kanununa aykırı yapılaşmayla ilgili ilçe belediyesi de yükümlülüklerine yerine getirmedi. Kamusallaşması gereken sahil bandında ranta göz yumuldu.

İLÇE BELEDİYESİ GEREKENİ YAPMADI

Kaçak işletmenin plan notlarında belirtilen kurumlardan izni olmadığı, onaylı projesinin bulunmadığı, ruhsatsız olduğu tespit edildi. Kayıt amacıyla verilen ve hiçbir yasal koruyuculuğu olmayan yapı kayıt belgesinin iptali için bakanlığa ve ilçe belediyesine yazı yazıldı. Ancak gerekli işlemler yapılmadı. 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 11. maddesine istinaden İBB ekipleri harekete geçti. 3194 sayılı İmar Kanunu gereği 30.06.2022 tarihli, 668 sayılı ‘Yapı Tatil Tutanağı’ düzenlenip tebliğ edildi.

11 KAÇAK YAPIDAN 9’U YIKILDI.

İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 22.11.2023 tarihli yürütmeyi durdurma İstemininin reddine karar vermesi üzerine bu sabaha karşı yasal yıkım işlemi gerçekleştirildi. İBB tarafından yıkım kararları alındıktan sonra, kaçak kafe ve restaurantları korumak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Mart 2023 tarihinde imar plan değişikliği yapıldı. Buna rağmen hukuki mücadelesini sürdüren İBB, sene başından bu yana Salacak sahilini kaçak yapılardan temizlemeyi sürdürdü. 11 kaçak yapıdan 9’unun yıkımı yapıldı. Kalan 2 kaçak işletmenin de yıkımı için İBB hukuki mücadelesine devam ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir